logo Haas Factory Outlet szukaj
Haas Factory Outlet
kontakt z nami

Abplanalp

wyłączny dystrybutor Haas w Europie Środkowo-Wschodniej

ul. Kostrzyńska 36
02-979 Warszawa, Polska
tel.: +48 (22) 379-44-00
tel.: (22) 858-94-78
fax.: (22) 379-44-90
biuro@abplanalp.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu potwierdza, że po przeprowadzeniu  podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...] zawarliśmy umowę z Abplanalp Consulting Sp. z o.o. w Warszawie.

Dostarczony sprzęt odpowiada standardom jakościowym i technicznym. Dostawa i montaż sprzętu wykonane zostały z należytą starannością oraz warunkami określonymi w umowie.

Całość realizacji przedmiotu umowy przez firmę Abplanalp Consulting Sp. z o.o. nie budzi naszych zastrzeżeń i może być uznana za wzorową.