logo Haas Factory Outlet szukaj
Haas Factory Outlet
kontakt z nami

Abplanalp

wyłączny dystrybutor Haas w Europie Środkowo-Wschodniej

ul. Kostrzyńska 36
02-979 Warszawa, Polska
tel.: +48 (22) 379-44-00
tel.: (22) 858-94-78
fax.: (22) 379-44-90
biuro@abplanalp.pl

Abplanalp Finanse - zewnętrzne źródła finansowania

Zakup nowej maszyny, niezbędnej do unowocześnienia i zwiększenia produkcji, dla większości firm jest wciąż dużym wyzwaniem.

Pomimo tego, że spora grupa polskich przedsiębiorstw stara się finansować inwestycje z własnych środków, nie zawsze jest to możliwe. Konieczne staje się wówczas pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

Według danych NBP, obecnie najpopularniejszym środkiem finansowania jest kredyt bankowy, Korzysta z niego ponad 20% polskich przedsiębiorstw. Dużym zainteresowaniem cieszą się również usługi leasingowe. Te dwa sposoby zdobycia środków na sfinansowanie inwestycji warte były łącznie w 2015 roku 189,2 miliarda złotych, z czego wartość udzielonego finansowania leasingowego wynosiła 87,8 mld zł, a saldo kredytów inwestycyjnych kształtowało się na poziomie 101,4 mld zł.  

Kredytem finansowane są zakupy maszyn, urządzeń oraz kompletnych linii produkcyjnych. Przedsiębiorcy sięgają po kredyt również w modernizacji używanych już maszyn i urządzeń. Decydując się na kredyt firma musi dostarczyć do banku biznes plan dotyczący planowanej inwestycji oraz przedstawić odpowiednie zabezpieczenie. Z kolei leasing kojarzy się z finansowaniem różnego rodzaju pojazdów. Tą obiegową opinię potwierdzają również dane za III kwartał 2016 roku opublikowane przez Polski Związek Leasingu. Według dostępnych informacji, aż 41% środków leasingowych przeznaczonych zostało na sfinansowanie różnego rodzaju samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Ale z danych Polskiego Związku leasingu wynika też, że 26,6% przyznanych funduszy leasingowych posłużyło do sfinansowania zakupu maszyn i urządzeń. Przełożyło się to na sfinansowanie przez firmy leasingowe zakupu maszyn niezbędnych do produkcji na łączna kwotę 11,2 mld złotych.  

Fundusze europejskie

Leasing i kredyt to oczywiście nie jedyne sposoby zdobycia środków inwestycyjnych. Dużą popularnością cieszą się również dotacje z Unii Europejskiej. Najnowsza perspektywa finansowa jest nastawiona głównie na innowacje. Finansowane przez Unię Europejską są też prace badawcze oraz praktyczne wdrażanie powstałych na ich bezie efektów. Dlatego, co jest dobrą wiadomością, największe szanse na dotacje unijne mają obecnie firmy, które planują zakup maszyn produkcyjnych i różnego rodzaju urządzeń, a także oprogramowania. W ten sposób przedsiębiorstwa są zachęcane do wdrażania nowych technologii i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług. 

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez AbplanalpFINANCE, przedsiębiorcy będą mieli możliwość w 2017 roku starania się o środki na innowacyjne projekty z dwóch programów centralnych, a mianowicie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz z szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Wśród najciekawszych ogólnopolskich programów wymienić można Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw i w jego ramach Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP oraz Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Na pierwsze z poddziałań przeznaczono 65 mln a na drugi 400 mln zł. Łącznie w ramach Działania 2.1 dostępnych jest 900 mln zła, a na działania sektorowe w ramach Działania 1.2, aż miliard złotych. 

Droga do pieniędzy na inwestycje

Niezależnie od sposobu finansowania inwestycji, związanej z zakupem maszyn produkcyjnych, przedsiębiorca musi dokonać dokładnej analizy kosztów, jakie wiążą się z danym źródłem pozyskania środków. Ponadto musi on również sprawdzić, czy firmę rzeczywiście stać na taką inwestycję i czy nie zagrozi to jej stabilności finansowej. W wypadku środków unijnych dodatkowym utrudnieniem jest przygotowanie wniosków na dofinansowanie i zdobycie promesy udzielenia kredytu technologicznego w jednym z banków. Nie jest to zawsze proste, zwłaszcza dla mniejszych firm, które wszystkie swoje działania skupiają na prowadzeniu produkcji i nie mają wystarczającego doświadczenia oraz wiedzy do poruszania się na dość hermetycznych rynkach finansowych. 

Wiedząc o tych trudnościach, producenci obrabiarek oferują swoim klientom szerokie możliwości wsparcia finansowo-doradczego przy zakupach maszyn i urządzeń. Pomagają oni także w przygotowaniu wniosków na dofinansowanie inwestycji z środków unijnych. Tego typu usługą prowadzona dla wszystkich firm chcących zakupić obrabiarki Abplanalp jest usługa finansowa realizowana pod marką AbplanalpFINANCE. 

Z myślą o wszystkich tych klientach firmy Abplanalp, którzy potrzebują nowej maszyny do rozszerzenia swojej produkcji, a nie mogą zaangażować w danej chwili środków własnych powstał właśnie AbplanalpFINANCE.  

Obecnie w ramach tej usługi oferowane są następujące możliwości finansowania inwestycji przez AbplanalpFINANCE: Leasing, Pożyczka, Najem, doradztwo w zakresie alternatywnych form finansowania (Gwarancja de-minimis, pożyczki Jeremie 2,), pomoc w uzyskaniu środków unijnych, o tej ostatniej szerzej piszemy w dalszej części artykułu.  

Zacznij produkcje zanim kupisz maszynę

AbplanalpFINANCE współpracuje z największymi firmami leasingowymi w Polsce. Unikalne wynegocjowane dla klientów spółki warunki pozwalają zaoferować atrakcyjne warunki finansowe i wybór dostawcy usług leasingu dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. W ten sposób klient może liczyć nie tylko na szybki i łatwy dostęp do finansowania oraz niskie i elastyczne obciążenia miesięczne, ale również przy składaniu wniosku skorzysta on z łagodniejszych kryteriów dotyczących oceny kredytowej niż miałoby to miejsce przy kredycie udzielanym w banku.  

Istnieje również możliwość elastycznego ustalenia opłaty wstępnej od 0 do 45%, a dla klientów Abplanalp stosowane są uproszczone procedury – m.in. brak konieczności zabezpieczenia udzielanego finansowania wekslem, elastyczny harmonogram spłat. Umowa może być zawarta na okres od 35 do 120 miesięcy. Warto też zaznaczyć, że leasing udzielony przy współpracy z Abplanalp pozwala ściśle kontrolować firmom wydatki, a także obniżyć podatek dochodowy. Daje on również możliwość częstszej wymiany maszyn na nowe.  

W ramach usługi AbplanalpFINANCE możliwy jest też najem obrabiarek. W ten sposób przedsiębiorca może rozpocząć produkcję od razu na obrabiarce bez konieczności jej kupowania. Gwarantowana jest przy tym pełna obsługa i stała cena usługi w okresie najmu. Okres najmu wynosić może 12 lub 24 miesiące, a kaucja ustalana jest na wysokości miesięcznej raty. Sama usługa obejmuje także w cenie dostawę, ubezpieczenie, instalację i serwis maszyny. Limit czasu pracy obrabiarki określony jest na 16 roboczogodzin na dobę. Istnieje możliwość zwrotu, wymiany lub zmiany formy finansowania zakupu najmowanej maszyny. 

Pieniądze z unii

W 2017 roku przedsiębiorcy mają możliwość starania się o środki Unijne na innowacyjne projekty inwestycyjne z dwóch programów centralnych i szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Wsparcie jakie w uzyskaniu tych środków oferuje AbplanalpFINANCE obejmuje m.in. doradztwo w wyborze sprawdzonej firmy doradczej, bieżące wsparcie merytoryczne do konsultantów z firmy doradczej, dostarczanie kompleksowej dokumentacji merytorycznej dotyczącego innowacji, technologii, ochrony środowiska, oraz rozwiązań informatycznych.  

Mieszczą się w tym również kompleksowa pomoc w nawiązaniu współpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi, przygotowanie i pozyskanie opinii o innowacyjności oraz wszelkie konieczne wsparcie na etapie identyfikacji oraz opisania obszarów do raportu z prac badawczo-rozwojowych. Możliwa jest też pomoc w przygotowaniu dokumentów pozwalających zbudować historię współpracy ze stowarzyszeniem branżowym lub klastrem technologicznym. 

Oczywiście, z punktu widzenia klienta, który zdecydował się na uzyskanie finansowania zakupu obrabiarki z środków unijnych, najważniejszym elementem pomocy udzielanej ze strony AbplanalpFINANCE jest możliwość przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów za klienta. Co ważne, gdy transakcja dotycząca maszyny lub obrabiarki dojdzie do skutku, wówczas AbplanalpFINANCE pokrywa wszystkie koszty przygotowania wniosku – z zastrzeżeniem, że zwrot ten dotyczy wyłącznie opłaty stałej za przygotowanie wniosku przez firmy współpracujące z Abplanalp. 

Warto, czy nie warto?

Dlaczego w przygotowaniu wniosków pomoc ze strony AbplanalpFINANCE jest dla przedsiębiorców tak istotna i warta rozważenia? Otóż, nowe unijne dotacje są dużo bardziej wymagające pod względem dokumentacji, którą należy przygotować, niż te z poprzedniej perspektywy. Zmieniała się również cała idea projektów, które są preferowane przy przyznawaniu finansowania. Obecnie dotacje nie są przyznawane jedynie na zakup maszyny, czy i technologię, ale na własny, kompleksowy pomysł na rozwój firmy. Zwraca się tu też uwagę na własne produkty i własne autorskie rozwiązania dotyczące technologii i usług.  

Oczywiście, nowe wymagania dotyczące przyjmowanego wniosku zmuszają przedsiębiorcę starającego się o dotację do kompleksowego przygotowania projektu. Musi on obejmować szereg dodatkowych dokumentów w tym takich jak: raporty z prac badawczo-rozwojowych, badania rynku, analizy konkurencji oraz strategię rozwoju produktu. Firma musi tez przygotować strategię rozwoju eksportu czy dostarczyć niezależne opinie na temat innowacyjności przygotowywanego produktu. Oprócz tego potrzebne są również dokumenty potwierdzające współpracę z technologicznymi klastrami branżowymi oraz dokumentacja związana ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu. Wymagania biurokratyczne są więc ogromne.  

Aktywne wsparcie w całym procesie zapewnia współpraca z AbplanalpFINANCE. Dzięki temu przedsiębiorstwo chcące uzyskać finansowanie inwestycji ze środków unijnych, może skupić się jak najlepszym przygotowaniu całej inwestycji jednocześnie prowadząc swój biznesu, nie tracąc przy tym czasu na działania niezwiązane bezpośrednio z działalnością sprzedażową i produkcyjną.