logo Haas Factory Outlet szukaj
Haas Factory Outlet
kontakt z nami

Abplanalp

wyłączny dystrybutor Haas w Europie Środkowo-Wschodniej

ul. Kostrzyńska 36
02-979 Warszawa, Polska
tel.: +48 (22) 379-44-00
tel.: (22) 858-94-78
fax.: (22) 379-44-90
biuro@abplanalp.pl

Abplanalp nagrodzony - Łódzkie Łabędzie dla pracodawców wspierających edukację

Już po raz siódmy łódzkie szkoły mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierali je najefektywniej w codziennej pracy edukacyjnej.

Umożliwił to Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2018”, organizowany we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uroczysta Gala Finałowa, którą tradycyjnie prowadził dyrektor Janusz Moos, odbyła się w Muzeum Miasta Łodzi. Nagrodą specjalną - również w postaci statuetki Łódzkiego Łabędzia - za kreowanie procesów kształcenia i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju uhonorowano firmę Abplanalp.

Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” pozwala na prezentację ciekawych przykładów współpracy pracodawców z łódzkimi szkołami. Udział w konkursie stanowić ma również inspirację dla pracodawców do tworzenia pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Kapituła Konkursu dokonuje szczegółowej analizy przedsięwzięć na rzecz edukacji, podejmowanych przez zgłoszone firmy.

Konkurs o Łódzkie Łabędzie - unikatowy w skali kraju i trwale zapisany w kalendarzu znaczących łódzkich imprez edukacyjnych - efektywnie promuje współpracę pracodawców ze szkołami, prezentuje najciekawsze przykłady dobrych praktyk w tym zakresie i wyróżnia przedsiębiorstwa, które szczególnie aktywnie uczestniczą w kreowaniu procesów kształcenia.