Filtry Groth – bezpieczeństwo i ekonomia

Filtry Groth – bezpieczeństwo i ekonomia

Niemal wszystkie czynności związane z obróbką skrawaniem metali, a niekiedy też obróbką tworzyw sztucznych, wiążą się z powstawaniem mniejszej lub większej ilości szkodliwej mgły olejowej. Związanym z nią niekorzystnym zjawiskom można zapobiec, stosując różnego rodzaju filtry, np. filtry odśrodkowe marki GROTH.

Pod wpływem siły mechanicznej wywieranej przez narzędzie skrawające oraz ze względu na wydzielające się podczas obróbki ciepło zawarty w chłodziwie lub smarze olej ulega przemianom chemicznym bądź fizycznemu rozdrobnieniu na kropelki o średnicy wielkości do ok. 20 µm, które wraz z powietrzem tworzą zawiesinę nazywaną aerozolem. Przy wysokowydajnych maszynach do obróbki metali mogą powstawać również znacznie mniejsze i bardziej szkodliwe kropelki mgły o średnicy poniżej 1 µm. Z mgłą olejową możemy też mieć do czynienia podczas odparowywania resztek chłodziwa z pojemnika z metalowymi opiłkami lub wiórami.

 Powstawanie mgły olejowej jest szkodliwe z dwóch powodów. Po pierwsze ma ona bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników, po drugie osadza się na całym obszarze roboczym, przez co obrabiane powierzchnie stają się śliskie i lepkie, a to prowadzi do zakłóceń w procesie technologicznym i przynosi wymierne straty związane z produkcją. Aby zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom stosuje się różnego rodzaju filtry mgły olejowej. Jedną z propozycji są filtry odśrodkowe marki GROTH.

DZIAŁANIE FILTRÓW GROTH

 Działanie odśrodkowego filtra mgły olejowej jest stosunkowo proste, dzięki czemu urządzenie jest niezawodne. Powietrze zanieczyszczone mgłą olejową kierowane jest w stronę wlotu z sitem, które zapobiega wessaniu części stałych do wnętrza filtra. Stożkowy dyfuzor, za sprawą działania siły odśrodkowej, zapewnia równomierne rozprowadzenie wewnątrz bębna mgły i oparów, które wraz z oczyszczanym powietrzem kierowane są na panele filtrujące. Przechodząc przez panele, cząsteczki oleju łączą się w większe krople i są następnie odprowadzane przez rurkę spustową. W ten sposób czyste powietrze może trafić już do górnej części filtra, w którym poddawane jest ewentualnemu końcowemu oczyszczeniu przez dodatkowe wkłady filtrujące lub filtr elektrostatyczny FEF.

ZASTOSOWANIE

 Sposób, w jaki zaprojektowano filtry GROTH, pozwala łatwo je zainstalować na dowolnej obrabiarce, przy wykorzystaniu różnych systemów montażu. Filtry mogą bez problemu współdziałać zarówno z zamkniętą, otwartą, jak i półotwartą obrabiarką, nie tylko zapewniając bezpieczeństwo operatorom maszyn, ale też zmniejszając koszty instalacji systemu filtracyjnego i poprawiając ekonomiczny koszt jego stosowania.

Działanie odśrodkowego filtra mgły olejowej jest proste. Powietrze zanieczyszczone mgłą olejową kierowane jest w stronę wlotu z sitem, które zapobiega wessaniu części stałych do wnętrza filtra

Filtr może być zainstalowany zarówno na regulowanej ramie, wiszącym systemie montażowym, systemie montażu poziomego czy systemie wsparcia, jak i – w wypadku filtrów CM 300 i CM 500 – bezpośrednio na maszynie obróbczej.

Co ważne, przy lekkiej obróbce bez dymu, której nie towarzyszy duża emisja cząstek stałych, filtry GROTH nie wymagają stosowania dodatkowych, finalnych wkładów filtrujących lub filtrów elektrostatycznych. W przypadku natomiast średnio intensywnej obróbki z udziałem dymu i cząsteczek stałych tego rodzaju filtry mogą okazać się niezbędne. Producent zaleca wówczas stosowanie dodatkowych wkładów filtracyjnych, a tak- że, w zależności od ilości filtrowanego powietrza, bardziej wydajnych filtrów z serii CM 1000–2300 zamiast mniejszych jednostek CM 300-500. Bardzo intensywna obróbka lub nieprzerwane cykle produkcyjne zawsze wymagają zainstalowania finalnego wkładu filtrującego lub filtrów elektrostatycznych FEF wraz z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak minicyklon, które wspomagają działanie filtra odśrodkowego.

 

FILTROWANIE KOŃCOWE

Działanie wspomnianego doczyszczającego powietrze filtra FEF (Final Electrostatic Filter) bazuje na zjawisku jonizacji cząsteczek. Filtrowane powietrze przechodzi tu przez sekcję „jonizującą”, gdzie cząsteczki oleju o wielkości do 0,03 mikronów poddawane są działaniu serii silnych wyładowań elektrycznych, na skutek czego ulegają jonizacji. Następnie oczyszczane powietrze trafia do części „zbierającej” filtra. Składa się ona z metalowych płytek, które naładowane są przeciwnym do cząsteczek oleju ładunkiem. Zjonizowane kropelki zanieczyszczeń są skutecznie przyciągane przez płytki i gdy znajdą się w ich pobliżu, przyklejają się do nich. W ten sposób, stosując filtr odśrodkowy i filtr EFE, usunąć można nawet 99% olejowych zanieczyszczeń. Dzięki temu do otoczenia trafi oczyszczone powietrze niepowodujące zagrożeń zarówno dla ludzi, jak i procesu technologicznego.

Odpowiednia konserwacja zapewnia sprawne działanie filtra i jego wysoką wydajność. Właśnie dlatego Abplanalp Tools nie tylko sprzedaje filtry GROTH, ale też oferuje kompleksowe wsparcie dla klientów: m.in. szkolenia dotyczące utrzymania urządzenia i serwis. Obok regularnych przeglądów dział Abplanalp Tools oferuje też możliwość wdrożenia programu planowanych przeglądów w wymiarze rocznym lub trzyletnim.