Wyposażenie opcjonalne dla obrabiarek Haas

Jako czołowy dystrybutor obrabiarek CNC w Polsce, firma Abplanalp posiada w swojej ofercie szeroką gamę wszelkiego rodzaju dodatkowych opcji i akcesoriów do użytkowanych już maszyn CNC. Rozszerzenie możliwości obróbkowych posiadanej już maszyny powoduje jej unowocześnienie co wpływa znacząco na poprawę efektywności oraz zdolności produkcyjnych każdej obrabiarki.

WYBRANE OPCJE DO OBRABIAREK HAAS

SYMULATOR STEROWANIA HAAS

 

Symulator sterowania Haas można wykorzystać w szkoleniach w instytucjach edukacyjnych i/lub podczas demonstracji sterowania w zakładach produkcyjnych. Umożliwia on naukę programowania i obsługi maszyny z wykorzystaniem prawdziwego panelu sterowania i klawiatury Haas z możliwośœcią aktualizacji do pełnej wersji. Posiada opcje graficznej symulacji obróbki, pomiaru długośœci narzędzi i bezpośœredniego sterowania numerycznego oraz port USB. Można także programować i pobierać elementy bezpośrednio z symulatora na maszyny Haas.

ROZBUDOWYWALNA PAMIĘĆ O POJEMNOŚCI 32 lub 64 GB

Rozszerzanie wbudowanej pamięci półprzewodnikowej umożliwia przechowywanie, uruchamianie i edycje dużych programów bezpośœrednio na maszynie.

AUTOMATYCZNY ZMIENIACZ PALET MIDACO WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM

Opcja przystosowania do obsługi automatycznego zmieniacza palet obejmuje elementy konieczne do podłączenia dostępnego na rynku zmieniacza palet do pionowego centrum obróbkowego Haas. Obejmuje: 8 dodatkowych funkcji M, obsługę definiowanych przez użytkownika makr i zespół kabla z obsługą kodu M/MFIN.

DODATKOWE OŒŚWIETLENIE HALOGENOWE KOMORY OBRÓBCZEJ: DWIE LAMPY HALOGENOWE ORAZ WYŁĄCZNIK URUCHAMIANY OTWARCIEM DRZWI

ŒŚwiatła halogenowe zapewniają dobre oświetlenie przestrzeni roboczej w celu ułatwienia przeprowadzania kontroli i przygotowania obróbki. ŒŚwiatła włączają i wyłączają się automatycznie podczas otwierania i zamykania drzwi. Można nimi sterować także ręcznie.

PILOT STEROWANIA RĘCZNEGO Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM CIEKŁOKRYSTALICZNYM

Opatentowane zdalne kółko elektroniczne firmy Haas z kolorowym ekranem LCD wyposażone jest w 2,8-calowy kolorowy wyśœwietlacz graficzny, klawiaturę z 11-stoma przyciskami, system kontroli ruchu z trzema pokrętłami oraz wbudowany wskaźŸnik kontrolny LED. Za pomocą tego kółka można między innymi ustawić przesunięcie narzędzi, punkty bazowe, regulować nawet do 9 osi, wyśœwietlać pozycje maszyny, pokazywać bieżący uruchomiony program – wszystko to przy użyciu jednego zdalnego kółka elektronicznego.

MAKRA DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Możliwość tworzenia podprogramów dla dostosowanych cykli standardowych, podprogramów pomiarowych, monitów dla operatora, równań matematycznych lub funkcji oraz obróbki cz궜ci należących do tej samej grupy z wykorzystaniem zmiennych parametrów.

SKOORDYNOWANE OBRACANIE I SKALOWANIE

Obrót, w połączeniu z wyznaczaniem referencji części, zapewnia skrócenie ustawiania przedmiotu lub umożliwia zmianę położenia kształtu przez obrót lub po obwodzie. Skalowanie jest wykorzystywane do zmniejszania lub powiększania œścieżki narzędzia lub kształtu części.

WIZUALNE KODOWANIE

Wizualny System Wspomagający firmy Haas to konwersacyjny system programowania, który wykorzystuje szablony w celu ułatwienia tworzenia prostych programów z poleceniami funkcji G. Na ekranie należy wybrać zadaną operację, wskazać szablon najlepiej odpowiadający zadaniu do wykonania oraz podać wymiary, prędkoœści, posuwy itp. Wprowadzenie i weryfikacja wszystkich informacji pozwoli VQC na wygenerowanie właśœciwego kodu G. Można także tworzyć szablony niestandardowe.

CHŁODZIARKA SZAFKI PANELU STEROWANIA CNC NIE WYMAGA ZEWNĘTRZNEGO ZASILANIA

Nowoczesne klimatyzatory szaf sterowniczych HAAS oferują szereg udogodnień, nie wymagają dodatkowych źŸródeł zasilania, a ich montaż zajmuje ok. 30 min. 

POMOCNICZY UKŁAD FILTRÓW CHŁODZIWA

Filtr ten, wyposażony w 25-mikronowy wkład filtracyjny nr 2, usuwa zanieczyszczenia i mikroskopijne drobiny z chłodziwa, zanim mogłyby zostać wprowadzone do obiegu przez pompę chłodziwa. Zastosowanie filtra jest obowiązkowe w przypadku maszyn wyposażonych w system chłodziwa doprowadzanego przez narzędzie podczas obróbki odlewów żeliwnych, aluminiowych, przedmiotów z drewna, fenoplastów i innych materia łów pylących.

ROZSZERZONA 12-MIESIĘCZNA GWARANCJA (W TYM 12-MIESIĘCZNA GWARANCJI STANDARDOWEJ)

Maszyny CNC firmy Haas objęte są standardową 12-miesięczną, ograniczoną gwarancją w zakresie wad materiałowych i wad wykonania. Istnieje możliwoœść wykupienia dodatkowej gwarancji na kolejne 12 miesięcy w okresie obowiązywania gwarancji podstawowej.

OIL-SKIMMER SEPARATOR OLEJU W ZBIORNIKU CHŁODZIWA

Separator oleju w zbiorniku chłodziwa jest wbudowanym rozwiązaniem nieprzepuszczającym niepożądanego oleju do zbiornika chłodziwa. Separator można łatwo i szybko zainstalować z boku zbiornika chłodziwa Haas. Podczas pracy usuwa on niepożądany olej z chłodziwa w zbiorniku i gromadzi go w specjalnym zbiorniku. Zasilanie można doprowadzić z gniazda GFI maszyny z szafki panelu sterowania lub z dowolnego gniazda zasilania 120 V pr. zm. Jeśœli jest to wymagane, można również wykorzystać śœcienny licznik czasowy do sterowania cyklami pracy separatora. 

ZESTAW ADAPTERA PROWADNIKÓW PRĘTÓW DLA WSZYSTKICH WRZECION Z MOŻLIWOŒŚCIĄ TOCZENIA PRĘTA O ŚŒREDNICY 3" (76 MM) ORAZ GWINTAMI HYDRAULICZNYCH ZAMYKACZY 84 MM

Zestaw adaptera prowadników prętów firmy Haas dla wszystkich wrzecion z możliwośœcią toczenia pręta o śœrednicy 3" (76 mm) oraz gwintami hydraulicznych zamykaczy (SL-30, TL-25, ST-30). Umożliwia stosowanie tulei dla prętów o œśrednicy 0,375" (9 mm), 0,5" (13 mm), 0,75" (19 mm), 0,875" (22 mm), 1" (26 mm), 1,125" (28 mm), 1,25" (32 mm), 1,375" (35 mm), 1,5" (38 mm), 1,75" (45 mm), 2" (50 mm), 2,25" (57 mm), 2,5" (63 mm) oraz 2,75" (70 mm).

AUTOMATYCZNA SONDA NARZĘDZIOWA

Użycie systemu automatycznej sondy narzędziowej w celu ustawienia przesunięć narzędzi, a także w celu kontroli narzędzi w trakcie wykonywania procesu i wykrywania uszkodzeń.

HYDRAULICZNE PODTRZYMKI DO TOKAREK ST

Obecnie dostępne są podtrzymki do tokarek ST-20/25/30/35/40/45. Podtrzymki są produkowane w USA i instalowane przez naszą firmę podczas modernizacji terenowych. Każdy zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy konieczne do instalacji, takie jak węże, zawory elektromagnetyczne i adaptery. Oferujemy szeroką gamę standardowych rozmiarów,a także możemy wyprodukować podtrzymki specjalnego zastosowania, aby sprostać specyficznym oczekiwaniom. Dostępne œśrednice od 6 mm do 325 mm dla ST-45.

SYSTEMY BEZPRZEWODOWYCH SOND POMIAROWYCH FIRMY RENISHAW

Intuicyjny system bezprzewodowych sond pomiarowych; bezprzewodowa sonda Renishaw do ustawiania narzędzi oraz bezprzewodowa sonda Renishaw do wyznaczania odchyleń roboczych; obejmuje makra, orientacje wrzeciona oraz obrót i skalowanie współrzędnych.

UKŁAD DOPROWADZANIA CHŁODZIWA PRZEZ WRZECIONO, CIŚŒNIENIE 300 PSI (21 BAR)

Układ doprowadzania chłodziwa przez wrzeciono zapewnia doprowadzenie chłodziwa pod ciśœnieniem maks. 300 psi (21 bar) do krawędzi skrawania w celu umożliwienia ciężkich operacji skrawania, szybszego tempa podawania, wiercenia głębokich otworów i lepszego wykończenia powierzchni. Maks. 12 000 obr./min przy włączonym układzie TSC.

NAPĘD 4 i 5. OSI WRAZ Z OKABLOWANIEM

Umożliwia zastosowanie kompletnie zintegrowanego stołu obrotowego 4. lub 5. osiowego lub aparatu podziałowego firmy Haas do obróbki wielu stron cz궜ci, łącząc zwiększenie wydajnoœści z redukcją czasu ustawiania.

SZYBKA OBRÓBKA SKRAWANIEM

Opcja szybkiej obróbki skrawaniem firmy Haas oferuje większe prędkośœci posuwów i bardziej złożone tory narzędzia bez przeciążania lub przestojów maszyny. Wykorzystując algorytm ruchu nazywany „przyspieszeniem przed interpolacją w połączeniu z pełnym odczytem linii do przodu, opcja HSM pozwala na uzyskanie posuwu dla frezowania skomplikowanych przejœść do 1200 ipm (30,5 m/min) bez ryzyka zniekształcenia zaprogramowanej śœcieżki. Pozwala to znacznie skrócić czas cykli, poprawić dokładnośœci i zapewnić bardziej płynne przemieszczanie.

FUNKCJA ORIENTACJI WRZECIONA

Funkcja orientacji wrzeciona umożliwia jego precyzyjne ustawienie w okreśœlonej, zaprogramowanej pozycji kątowej przy użyciu silnika wrzeciona oraz dekodera wrzeciona w celu sprzężenia zwrotnego. Funkcja ta zapewnia niedrogie i dokładne pozycjonowanie (0,1 stopnia).

PROGRAMOWALNA DYSZA CHŁODZIWA

Programowalna dysza chłodziwa jest wielopozycyjną dyszą, która automatycznie kieruje strumień chłodziwa dokładnie do narzędzia skrawającego. Położenie dyszy sterowane jest programowo, co eliminuje koniecznoœść angażowania operatora w ciągłe regulowanie jej położenia. Położenie dyszy może być także ustawiane ręcznie przy użyciu panelu sterowania.

AUTOMATYCZNY PISTOLET POWIETRZNY

Automatyczny pistolet powietrzny zapewnia stały dopływ powietrza do narzędzia skrawającego w celu usunięcia wiórów w trakcie skrawania na sucho. Uruchamiany przez kod M.

DODATKOWY BLOK OPRZYRZĄDOWANIA

Blok oprzyrządowania używany jest do umieszczania w nim pokręteł do gwintowników, wrzecion szybkoobrotowych i rozdzielaczy chłodziwa, poszerzając w ten sposób możliwośœci produkcyjne pionowych centrów obróbkowych firmy Haas.

SZYBA HIGH-IMPACT

Szyba o podwyższonej wytrzymałośści do maszyn VF-1 i VF-2.

 

Pobierz katalog katalog części zamiennych i mataiałów eksploatacyjnych

Zamówienia można składać: telefonicznie +48 (22) 379-44-78, faxem +48 (22) 379-44-90, e-mailem par@abplanalp.pl