Klauzula

Administratorem Państwa danych jest Abplanalp sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kostrzyńskiej 36, 02-979, Warszawa.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji zgłoszenia - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu
realizacji zgłoszenia, do czasu zrealizowania zgłoszenia;
b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – wyrażonej zgody, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@abplanalp.pl , lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w sklepie stacjonarnym Abplanalp sp. z o.o. lub wysyłając maila na adres: ochronadanych@abplanalp.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Abplanalp sp. z o.o. w ramach zawieranych z Państwem umów.

Abplanalp może Cię informować o atrakcyjnych ofertach i promocjach, czy wyrażasz zgodę?

Nie, dziękuję

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.