PRZEZ 30 DNI ZA DARMO

Wypróbuj GROTH

Innowacyjny System Monitorowania Maszyn w czasie rzeczywistym!

PRZEZ 30 DNI
ZA DARMO

Wypróbuj GROTH

Innowacyjny System
Monitorowania Maszyn
w czasie rzeczywistym!

GROTH to polska aplikacja MES do automatycznego monitorowania pracy maszyn na produkcji

GROTH to polska aplikacja
MES do automatycznego
monitorowania pracy
maszyn na produkcji

Rozpocznij
w 5 minut

W przypadku najpopularniejszych maszyn CNC, można rozpocząć bezpłatny okres testowy systemu już w 5 minut.

Monitorowanie pracy maszyn

Jeśli używasz maszyn CNC, PLC lub konwencjonalnych, to musisz wiedzieć, jak one pracują. Groth automatycznie dostarcza informacje, czy maszyny pracują tak, jak powinny.

Dostęp kiedykolwiek, gdziekolwiek

Groth dostępny jest za pomocą przeglądarki internetowej, na komputerze lub urządzeniu mobilnym, 24/7.

Rozpocznij
w 5 minut

W przypadku najpopularniejszych maszyn CNC, można rozpocząć bezpłatny okres testowy systemu już w 5 minut.

Monitorowanie pracy maszyn

Jeśli używasz maszyn CNC, PLC lub konwencjonalnych, to musisz wiedzieć, jak one pracują. Groth automatycznie dostarcza informacje, czy maszyny pracują tak, jak powinny.

Dostęp kiedykolwiek, gdziekolwiek

Groth dostępny jest za pomocą przeglądarki internetowej, na komputerze lub urządzeniu mobilnym, 24/7.

Jak działa system monitorowania maszyn Groth?


W przypadku maszyn CNC lub PLC, Groth pobiera dane przez sieć LAN, bez ingerencji elektrycznej. Z maszyn konwencjonalnych sygnały pobierane są za pomocą modułu I/O.

Jak działa system monitorowania maszyn Groth?


W przypadku maszyn CNC lub PLC, Groth pobiera dane przez sieć LAN, bez ingerencji elektrycznej. Z maszyn konwencjonalnych sygnały pobierane są za pomocą modułu I/O.


Najważniejsze funkcje

Monitoring maszyn
w czasie rzeczywistym
Groth udostępnia rzeczywiste dane z maszyn:
praca czy bezczynność, aktualnie wykonywany program,
aktualne prędkości, wartość override, dowolne dane z PLC, itp.
Statystyki pracy
Groth daje wgląd do wydajności maszyn i tego, jak się ona rozkładała w czasie. Dane mogą zostać zsumowane po dowolnym parametrze procesowym (np. po stanie maszyn, programie itp).
Linia czasu
Umożliwia wygodne i szybkie sprawdzenie, jak działały maszyny na przestrzeni wybranego przedziału czasu.
Dane historyczne
Groth zapisuje wszystkie dane odebrane z maszyn
i daje do nich dostęp w wygodnym widoku tabelarycznym.
Raporty
Dzięki raportom (tygodniowym lub z wybranego okresu)
od razu widać najważniejsze statystyki czasów pracy,
bezczynności i offline wszystkich maszyn w jednym miejscu.
Harmonogramowanie
Określanie założonych czasów przestojów
(np. z uwagi na święta lub konserwację), przypisywanie pracowników do zmian pracy czy zleceń do wykonania.
Powiadomienia
Możliwość zdefiniowania powiadomień (e-mail)
w momencie wystąpienia dowolnie określonego warunku podczas odbioru danych z maszyn.

Najważniejsze funkcje

Groth udostępnia rzeczywiste dane z maszyn: praca czy bezczynność, aktualnie wykonywany program, aktualne prędkości, wartość override, dowolne dane z PLC, itp.
Groth daje wgląd do wydajności maszyn i tego, jak się ona rozkładała w czasie. Dane mogą zostać zsumowane po dowolnym parametrze procesowym (np. po stanie maszyn, programie itp).
Umożliwia wygodne i szybkie sprawdzenie, jak działały maszyny na przestrzeni wybranego przedziału czasu.
Groth zapisuje wszystkie dane odebrane z maszyn i daje do nich dostęp w wygodnym widoku tabelarycznym.
Dzięki raportom (tygodniowym lub z wybranego okresu) od razu widać najważniejsze statystyki czasów pracy, bezczynności i offline wszystkich maszyn w jednym miejscu.
Określanie założonych czasów przestojów (np. z uwagi na święta lub konserwację), przypisywanie pracowników do zmian pracy czy zleceń do wykonania.
Możliwość zdefiniowania powiadomień (e-mail) w momencie wystąpienia dowolnie określonego warunku podczas odbioru danych z maszyn.

Wdrożenie systemu Groth

SaaS (Software-as-a-Service)
(w chmurze)
 • Brak konieczności utrzymywania
  i administrowania zasobami IT
 • Płatność okresowa
 • Brak lub bardzo niskie koszty wdrożenia
 • Dostęp do systemu możliwy z dowolnego miejsca za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS (SSL)
 • Aplikacja zawsze w najnowszej wersji
On-premises
(na serwerze klienta)
 • Dane znajdują się całkowicie posiadaniu klienta
 • Płatność jednorazowa
 • Dział IT klienta w pełni kontroluje aktualizacje
  aplikacji i dostęp do serwera
 • Bezpłatny okres testowy w chmurze

Wdrożenie systemu Groth

SaaS (Software-as-a-Service)
(w chmurze)
 • Brak konieczności utrzymywania i administrowania zasobami IT
 • Płatność okresowa
 • Brak lub bardzo niskie koszty wdrożenia
 • Dostęp do systemu możliwy z dowolnego miejsca za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS (SSL)
 • Aplikacja zawsze w najnowszej wersji
On-premises
(na serwerze klienta)
 • Dane znajdują się całkowicie posiadaniu klienta
 • Płatność jednorazowa
 • Dział IT klienta w pełni kontroluje aktualizacje
  aplikacji i dostęp do serwera
 • Bezpłatny okres testowy w chmurze

Świetnie, ale ile to kosztuje?

Świetnie, ale ile to kosztuje?

V

Licencja
1 - 2 maszyny

Na serwerze Klienta
jednorazowa kwota
za maszynę


2 800 zł

SaaS Miesięczny
(w chmurze)

stała, miesięczna
kwota za maszynę


199 zł/m-c

Licencja
3 - 8 maszyn

Na serwerze Klienta
jednorazowa kwota
za maszynę


2 200 zł

SaaS Miesięczny
(w chmurze)

stała, miesięczna
kwota za maszynę


165 zł/m-c

Licencja
9 maszyn i więcej

Na serwerze Klienta
jednorazowa kwota
za maszynę


2 100 zł

SaaS Miesięczny
(w chmurze)

stała, miesięczna
kwota za maszynę


149 zł/m-c

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.
Czytaj więcej
Wariant Na serwerze klienta uwzględnia bezpłatne aktualizacje Groth do nowych wersji przez rok od pierwszej instalacji. Przedłużenie aktualizacji na kolejny rok wymaga dopłaty w wysokości 20% całkowitej pierwszej płatności. W rozliczeniu SaaS godzinowym opłata jest wnoszona z dołu i tylko za czas, przez jaki maszyna przesyłała dane do serwer.
Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.
Czytaj więcej

Wariant Na serwerze klienta uwzględnia bezpłatne aktualizacje Groth do nowych wersji przez rok od pierwszej instalacji. Przedłużenie aktualizacji na kolejny rok wymaga dopłaty w wysokości 20% całkowitej pierwszej płatności. W rozliczeniu SaaS godzinowym opłata jest wnoszona z dołu i tylko za czas, przez jaki maszyna przesyłała dane do serwer.
Skorzytaj z 30-dniowej wersji próbnej!

Oddzwonimy i ustalimy szczegóły

Skorzytaj z 30-dniowej wersji próbnej!

Oddzwonimy i ustalimy szczegóły

Michał JANUSZKIEWICZ
Kierownik Działu ESPRIT CAM
michal.januszkiewicz@abplanalp.pl
M: +48 601 852 158
Michał JANUSZKIEWICZ
Kierownik Działu ESPRIT CAM
michal.januszkiewicz@abplanalp.pl
M: +48 601 852 158