• Warsztaty technologiczne Abplanalp

  Pokazy obróbki na żywo

  Dowiedz się więcej
 • Warsztaty technologiczne Abplanalp

  Najnowocześniejsze centra tokarskie, frezarskie CNC oraz obrabiarki elektroerozyjne podczas pracy

  Dowiedz się więcej
 • Warsztaty technologiczne Abplanalp

  Doradztwo rozwiązań technologicznych - zrób to szybciej, taniej, dokładniej

  Dowiedz się więcej
 • Warsztaty technologiczne Abplanalp

  Praktyczne porady i bezpłatne konsultacje

  Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna


Administratorem Państwa danych jest Abplanalp sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kostrzyńskiej 36, 02-979 Warszawa. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji zgłoszenia - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zgłoszenia, do czasu zrealizowania zgłoszenia,
 • marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Abplanalp sp. z o.o. , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.


W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@abplanalp.pl, lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.


Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta w sklepie stacjonarnym Abplanalp sp. z o.o. lub wysyłając maila na adres: ochronadanych@abplanalp.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Abplanalp sp. z o.o. w ramach zawieranych z Państwem umów.