Program HTEC

Centra Edukacji Technicznej Haas

Założenia programu HTEC - Centrów Edukacji Technicznej Haas.

Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas w odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcia do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Dodatkowym celem programu jest równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Podnosimy kwalifikacje

Koncepcja Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC), została oficjalnie zaprezentowana w Europie przez firmę Haas na wystawie obrabiarek EMO 2007 w Niemczech. Wcześniej została ona bardzo dobrze przyjęta w Ameryce Północnej i odnosi tam sukcesy od momentu wprowadzenia. Obrabiarki firmy Haas są od wielu lat z powodzeniem wykorzystywane w programach szkoleniowych uczniów oraz osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Koncepcja Centrów Edukacji Technicznej firmy Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową. Obecnie 149 szkoły w Europie, Rosji, Kanadzie i USA uzyskały certyfikat HTEC. Natomiast łącznie na świecie blisko 3000 szkół posiada około 6000 maszyn Haas, dzięki czemu każdego roku ok. 50 000 uczniów i studentów kształci się na obrabiarkach amerykańskiego producenta.

Warto podkreślić, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem ilości i rozwoju sieci Centrów Edukacji Technicznej Haas. Obecnie ponad 30 placówek edukacyjnych uzyskało certyfikację HTEC tego amerykańskiego producenta obrabiarek.

Firma Haas jest także jednym z czołowych dostawców w Polsce do szkół zawodowych przemysłowych obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem . Do chwili obecnej ponad 100 szkół w Polsce kupiło ponad 194 maszyn Haas.

Praktyka jest najważniejsza

Firma Haas dostarczając do placówek edukacyjnych maszyny CNC do obróbki skrawaniem współpracuje z dostawcami wyposażenia, używanego w procesach produkcji wykorzystujących obrabiarki sterowane CNC, oferując szkołom produkty w zakresie oprzyrządowania i doposażenia maszyn. Ważne jest, aby uczniowie zapoznający się z technikami produkcji mieli możliwość praktycznego zetknięcia się z nowoczesną technologią i obrabiarkami, z którymi będą stykać się w późniejszej pracy w przemyśle. Dlatego też w Centrum Edukacji Technicznej Haas wymagana jest obecność dwóch podstawowych typów obrabiarek wykorzystywanych w obróbce wiórowej: frezarki oraz tokarki, system komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM Esprit, symulatory sterownika maszyny.

 

Typowe maszyny oferowane do pracowni HTEC

Do nowoczesnych pracowni HTEC, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne z uczniami proponowane są przez firmę Haas centra freazrskie, tokarki i centra tokarskie. Pełną ofertę produkcyjną znajdziecie Państwo na stronie firmy Haas.

CAD/CAM Esprit

Połączenie systemów CAD/CAM wraz z obrabiarkami firmy HAAS zapewnia wyjątkowe i potężne narzędzie dla wszystkich szkół, które nauczają technik obróbki skrawaniem. Amerykańska firma DP Technology (producent systemu oprogramowania ESPRIT) jest światowym liderem w systemach komputerowego wspomagania projektowania procesów obróbczych (CAD/CAM) wykorzystywanych w przemyśle do wykonywania detali metodą obróbki skrawaniem. Aby umożliwić uczniom poznanie systemu CAD/CAM Esprit już podczas nauki w szkole system ten oferowany jest szkołom na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych.

Korzyści posiadania certyfikowanego centrum HTEC:

 • możliwość zakupu obrabiarek firmy Haas ze specjalnym rabatem dla szkół,
 • możliwość otrzymania z każdą maszyną bezpłatnego symulatora sterowania Haas,
 • rozszerzona 24 miesięczna gwarancja,
 • stała opieka merytoryczna firmy Abplanalp nad HTEC,
 • otrzymywanie materiałów edukacyjnych firmy Haas dla uczniów,
 • umieszczanie informacji na temat szkół w bazie danych firmy Haas,
 • organizowanie przez firmę Abplanalp na terenie HTEC wspólnych spotkań z regionalnym przemysłem,
 • organizowanie przez firmę Abplanalp szkoleń certyfikujących dla uczniów podnoszących ich umiejętności praktyczne,
 • pomoc w podnoszeniu wiedzy nauczycieli uczących na obrabiarkach firmy Haas.

Wszystkie te działania służą budowaniu wizerunku nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Na wyposażenie centrum HTEC składa się:

 • dobrze oświetlona pracownia z 2 nowymi obrabiarkami CNC (frezarka i tokarka) firmy Haas,
 • wyposażenie komputerowe do projektowania CAD/CAM,
 • system oprogramowania CAD/CAM ESPRIT,
 • symulator sterownika Haas dla każdej maszyny.

Dzięki uczestnictwu w programie partnerskim HTEC jednostki edukacyjne osiągają wymierne korzyści Uczniowie szkoląc się w zakresie obróbki skrawaniem mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony firmy m.in. stypendia edukacyjne oraz programy certyfikujące umiejętności , zdobywając wiedzę praktyczną będące przepustką do uzyskania atrakcyjnej pracy w lokalnych przedsiębiorstwach.

Korzyści odnoszą także lokalni przedsiębiorcy. Przemysł kupujący obecnie obrabiarki CNC poszukuje wysoko kwalifikowanych operatorów CNC, którzy będą efektywnie i bezpiecznie pracować na najnowszych obrabiarkach. Firma Abplanalp jako jedyna w branży we współpracy z centrami edukacji HTEC zapewnia swoim klientom obrabiarki i odpowiednio wyszkolonych operatorów. Dzięki temu potencjalni pracodawcy mają pewność, że zatrudniając absolwenta placówki z sieci HTEC wykorzystają jego umiejętności w praktyce bez konieczności dodatkowych szkoleń.

Zapraszamy do współpracy!

Program HTEC

(0)

Dlaczego zakupy u nas ?

Oto dlaczego: