Pomiary laserem

Optymalizacja produkcji

W obecnych czasach jakość produktu ma kluczowe znaczenie. Jednocześnie wielki nacisk kładziony jest na przyspieszanie produkcji, której wydajność i tak jest już wysoka.

Oba czynniki spowodowane są ciągłym wzrostem wymagań klientów oraz chęcią ich zaspokojenia. Aby temu sprostać konieczne jest posiadanie wydajnego parku maszynowego oraz bezawaryjna praca wszystkich urządzeń produkcyjnych. Systematyczna kontrola maszyn pod względem błędów geometrycznych i dokładnościowych daje nam pełną informację o stanie maszyn.

Aby precyzyjnie sprawdzić stan techniczny obrabiarki konieczne jest użycie bardzo dokładnych narzędzi pomiarowych. Przy pomocy laserowego systemu pomiarowego można przeprowadzić pomiary geometryczne maszyn sterowanych numerycznie. Aby zapewnić wysoką dokładność wytwarzanych części, maksymalną wydajność i efektywność obrabiarki należy regularnie sprawdzać stan techniczny maszyn. W przypadku firm produkcyjnych kontrolowanie dokładności swoich maszyn jest niezwykle istotną sprawą niezależnie od tego, czy są to centra obróbkowe, tokarki, wytaczarki, elektrodrążarki, maszyny do cięcia strumieniem wody, czy też maszyny współrzędnościowe.

Firmy produkcyjne coraz częściej zobligowane są przez swoich klientów do dostarczenia certyfikatów potwierdzających dokładność maszyn zgodną z normami międzynarodowymi jako warunek otrzymania zlecenia. W branżach lotniczej czy samochodowej nie można pozwolić sobie na utratę czy obniżenie dokładności obróbczej maszyn, a jedynym gwarantem jej utrzymania jest regularne sprawdzanie dokładności maszyn. Brak kontroli prowadzi w konsekwencji do wytwarzania braków produkcyjnych, przestoju maszyn i strat finansowych.

Dziś, kiedy posiadamy dużo większą świadomość wpływu jakości na koszty całkowite produkcji, można powiedzieć, że właściwa kontrola kosztuje mniej niż usuwanie skutków jej braku. Na koszty całkowite składają się koszty wyrobów wadliwych lub ich naprawy, koszty reklamacji klienta, koszty badań i kontroli a także trudno mierzalne straty w postaci braku zaufania do zleceniodawcy. O znaczeniu regularnych pomiarów uświadamiamy sobie dopiero wtedy, gdy nastąpi przerwa w produkcji lub pojawią się braki. Wtedy jednak koszty usunięcia tych skutków są znacznie większe.

Nasza firma oferuje kompleksową kontrolę dokładności maszyn różnych producentów. Oferta dotyczy zarówno maszyn nowych (przy okazji odbiorów instalacyjnych), maszyn remontowanych, ale przede wszystkim prewencyjnych regularnych zatrzymań maszyn będących w ciągłej pracy. System laserowy jaki posiadamy jest funkcjonalnym urządzeniem zapewniającym pomiary o wysokiej dokładności. Jest to interferometr laserowy XL-80 firmy Renishaw.

Jakie korzyści daje laserowa kontrola maszyn?

  • poprawa stanu technicznego maszyn,
  • zwiększone zaufanie do jakości swych maszyn,
  • poprawa konkurencyjności w stosunku do innych producentów,
  • wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy obrabiarek,
  • dostępność wiedzy o dokładności obróbczej posiadanych obrabiarek,
  • dostępność profesjonalnej obsługi serwisowej.

 

Pomiary laserem

(0)

Dlaczego zakupy u nas ?

Oto dlaczego: