Abplanalp w edukacji

Wspieramy edukację zawodową CNC

Firma Abplanalp Sp. z o. o. jako wyłączny dystrybutor maszyn Haasa w Polsce aktywnie angażuje się w rozwój przemysłu oraz wspieranie klientów, którzy potrzebują i oczekują dostarczenia kompletnych rozwiązań technologicznych dla swojego biznesu. Jednocześnie zgodnie z koncepcją amerykańskiego producenta Haas, Abplanalp kładzie nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego i wspomaganie kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek, którzy w niedalekiej perspektywie znajdą zatrudnienie w przemyśle i będą w stopniowo rozwiązywać problem braku operatorów o odpowiednich umiejętnościach praktycznych. Należy podkreślić, że jest to jedyny tego typu projekt realizowany w Polsce.

Dzięki programowi wspierania edukacji firmy Haas każda jednostka edukacyjna ma możliwość zakupu obrabiarek tej firmy do obróbki skrawaniem ze specjalnym rabatem dla szkół. Z każdą maszyną szkoła otrzymuje bezpłatnie symulator sterowania firmy Haas, 24 miesięczną gwarancję, możliwość zakupu systemu CAD/CAM Esprit w specjalnej cenie promocyjnej. Ponadto te szkoły, które spełnią wymagania firmy Haas i uzyskają dla swojej pracowni obrabiarek certyfikację HTEC (Centrum Edukacji Technicznej Haas), uzyskają dodatkowo od firmy Abplanalp bliskie wsparcie merytoryczne.

Zadaniem kształcenia zawodowego jest nauczenie młodego człowieka wiedzy i umiejętności praktycznych. Te dwa elementy są realizowane przez różnego typu placówki edukacyjne zgodnie z założeniami programu edukacji MEN.

Ale nie bez powodu mówi się, że praktyka czyni mistrza. Z naszych obserwacji i sygnałów od pracodawców wynika, że umiejętności praktycznych posiadanych przez absolwentów szkół nigdy nie jest za mało. Im wyższy jest ich poziom tym większa będzie wartość absolwentów na rynku pracy i tym lepiej spełnią oczekiwania pracodawców.

W związku z tym firma Abplanalp organizuje dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w zawodach związanych z obrabiarkami do obróbki skrawaniem szkolenia certyfikujące na obrabiarkach. Podobne szkolenia adresowane są do kadry nauczycielskiej nauczającej w tych zawodach.

Nasze działania mają wyłącznie charakter wspomagający, które chcielibyśmy aby dobrze wpisywały się w statutowe zadania edukacyjne szkół. Rolę firmy Abplanalp widzimy przede wszystkim we wspieraniu placówek edukacyjnych i pomocy im w podnoszeniu poziomu kształcenia umiejętności praktycznych w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki skrawaniem.

Dlaczego wspieramy edukację zawodową?

W dzisiejszych czasach jednym z zagrożeń dla gospodarki jest stały spadek zainteresowania młodych ludzi kształceniem się w zawodach z branży mechanicznej w tym operatora obrabiarek do obróbki skrawaniem sterowanych CNC. Przedsiębiorcy powszechnie narzekają na brak fachowców. Co z tego, że oferują miejsca pracy, jeśli na rynku nie ma pracowników z oczekiwanymi kwalifikacjami. Mimo, że jest to atrakcyjny, dobrze wynagradzany i poszukiwany zawód. Przy blisko dwucyfrowej stopie bezrobocia w Polsce wskaźnik bezrobocia w tym zawodzie jest na poziomie zerowym.

Powodów powstania tej sytuacji jest wiele ale głównymi z nich są: mała dostępność w placówkach edukacji zawodowej nowoczesnych narzędzi edukacyjnych jakimi są obrabiarki sterowane CNC, niewystarczająca ilość czasu przeznaczanego w szkołach na nauczanie umiejętności praktycznych, często nie zawsze wystarczający poziom wiedzy kadry nauczycielskiej, brak odpowiedniej świadomości uczniów gimnazjów i ich rodziców planujących wybór zawodu.

Jak wspieramy edukację zawodową?

Firma Abplanalp jako wyłączny przedstawiciel firmy Haas w Polsce i 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej rozumiejąc problemy i potrzeby szkolnictwa zawodowego aktywnie wspiera edukację zawodową w Polsce w zawodach związanych z obrabiarkami do obróbki skrawaniem. Program wspierania edukacji zawodowej firmy Haas i Abplanalp realizowany jest w dwóch obszarach: poprzez ułatwianie zakupów obrabiarek firmy Haas przez placówki edukacyjne oraz stałe wspieranie placówek edukacyjnych w podnoszeniu wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów i kadry nauczycielskiej.

Obecnie Polska jest liderem w Europie pod względem ilości szkół posiadających obrabiarki firmy Haas. Jest także jednym z największych dostawców obrabiarek do obróbki skrawaniem sterowanych CNC do placówek edukacyjnych w Polsce. W blisko 70 zawodowych szkołach średnich i wyższych uczelniach znajduje się blisko 135 maszyn wykorzystywanych do nauki zawodu w tym m.in. na 6 politechnikach: w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie, Koszalinie i Wrocławiu.

Abplanalp w edukacji

(0)

Dlaczego zakupy u nas ?

Oto dlaczego: