Abplanalp Finansowanie

Kompleksowe wsparcie technologiczne

  Z myślą o Klientach zainteresowanych ofertą Abplanalp, oprócz kompleksowego wsparcia technologicznego towarzyszącego zakupowi wybranej maszyny, przygotowaliśmy również szereg propozycji związanych ze wsparciem w obszarach doradztwa i finansowania.

  AMORTYZACJA DO 100 000 ZŁ !

  3 sierpnia wchodzą w życie przepisy dotyczące zmian w zasadach amortyzacji maszyn i urządzeń zaliczanych do środków trwałych. Oznacza to, że urządzenia nabywane/nabyte od początku tego roku mogą być jednorazowo amortyzowane do kwoty 100 tys. zł jednorazowo.

   

  • jednorazowa amortyzacja dla wszystkich (nie tylko mali podatnicy jak dotychczas),
  • limit roczny jednorazowej amortyzacji - 100 tys zł,
  • także dla firm korzystających z dofinansowania UE,
  • odliczenie nie podlega pomocy de-minimis.

   

  Nowym podlegają środki trwałe o łącznej wartości początkowej nie niższej niż 10 tys. zł z limitem do 100 tys. zł rocznie. Jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł.

  Warunkiem zastosowania jednorazowej amortyzacji dla kilku środków trwałych o łącznej wartości nie niższej niż 10 tys. zł jest wartość pojedynczego środka trwałego przekraczająca 3,5 tys. zł. Jednocześnie, odliczenie ma zastosowanie do fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. maszyn i urządzeń.

  Odpisów będą mogły dokonywać wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a nie jak było dotychczas, tylko mali podatnicy, którzy zyskają prawo wyboru, z którego rodzaju jednorazowej amortyzacji będą korzystać.

  Ponadto, z nowego mechanizmu będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy będący beneficjentami dofinansowań UE. Dodatkowo ustawa wprowadza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wpłaconych zaliczek na poczet nabycia nowych środków trwałych, których wartość wliczać się będzie do limitu 100 tys. zł.

  DOTACJE 2020

  Z myślą o klientach Abplanalp przygotowaliśmy harmonogram programów dotacyjnych dostępnych w 2020 roku.

  Przedsiębiorcy będą mieli możliwość starania się o środki na innowacyjne projekty z programów centralnych – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz z szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych.

  Wsparcie jakie Abplanalp oferuje w zakresie dotacji obejmuje:

  • doradztwo w wyborze ew. poleceniu sprawdzonej firmy doradczej,
  • bieżący kontakt z firmą doradczą, dostarczenie kompleksowego wsadu merytorycznego dotyczącego innowacji, technologii, ochrony środowiska, rozwiązań informatycznych,
  • kompleksową pomoc w przygotowaniu i pozyskaniu opinii o innowacyjności,
  • wsparcie na etapie identyfikacji i/oraz opisania obszarów do raportu z prac badawczo-rozwojowych,
  • wzór/szablon dokumentu na bazie którego można zbudować historię współpracy ze stowarzyszeniem branżowym i/lub klastrem.

  Przekonaliśmy się już że nowe dotacje są dużo bardziej wymagające niż te z poprzednich budżetów unijnych. Zmienia się cała idea projektów, które są preferowane – z dotacji na maszynę i technologię, na dotację na własny, kompleksowy pomysł na rozwój firmy, własne produkty i własne „autorskie” rozwiązania.

  Taka konstrukcja wymaga kompleksowego przygotowania projektu , który obejmuje szereg dodatkowych dokumentów z tym związanych, w tym takich jak:

  • raport z prac B+R,
  • badania rynku i strategie rozwoju produktu,
  • strategię rozwoju eksportu,
  • opinię o innowacyjności,
  • dokumenty potwierdzające współpracę w Klastrami branżowymi,
  • strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

  W poniższych załącznikach znajdą Państwo harmonogram programów dotacyjnych dostępnych w 2020 roku oraz szczegóły dotyczące poszczególnych programów oraz typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie.

  pobierz szczegółowy harmonogram oraz opis programów dotacyjnych dostępnych w 2020 roku. (.pdf). 
  Harmonogram powstał we współpracy z firmą www.mcuw.pl

  Oferta AbplanalpFINANCE

  Dla firm, które chcą działać już tu i teraz. Pod szyldem AbplanalpFINANCE, wraz z czołowymi firmami leasingowymi, przygotowaliśmy specjalną ofertę finansowania, która obejmuje:

  • leasing,
  • pożyczkę.

  Leasing w AbplanalpFINANCE to

  • finansowanie do 120 miesięcy,
  • minimum formalności, procedura uproszczona do 800 tys. zł,
  • brak weksla, brak zgody współmałżonka,
  • pełna elastyczność w zakresie ustalania harmonogramu rat (także w trakcie trwania finansowania),
  • finansowanie start-up.

  Abplanalp Finansowanie

  (0)

  Dlaczego zakupy u nas ?

  Oto dlaczego: