Vision Wide

(11)
 1. Obrabiarki serii FA to 5-cio osiowe bramowe centra frezarskie z trzema osiami liniowymi(oś X,Y,Z) oraz dwoma osiami obrotowymi, realizowanymi przez głowicę skrętną w dwóch osiach (obrót każdej osi jest symultaniczny - ciągły). Głowica z wrzecionem renomowanego niemieckiego producenta, zapewnia niezawodność oraz wysoką precyzję.

  Dostępne są trzy rodzaje wrzecion. Wrzeciono o maksymalnej prędkości obrotowej 7000 obr/min i wysokim momencie, umożliwia bardzo wydają obróbkę 5-cio osiową. Wrzeciono o maksymalnej prędkości obrotowej 12 000 obr/min łączy stosunkowo wysoki moment oraz wysokie obroty. Wrzeciono o maksymalnej prędkości obrotowej 20 0000 obr/min jest idealnym rozwiązaniem w przypadku obróbki przy zastosowaniu narzędzi o mniejszych średnicach. FA to seria obrabiarek umożliwiających obróbkę elementów wielkogabarytowych o najbardziej skomplikowanych kształtach.

 2. Seria GS to obrabiarki ze stałym stołem i przemieszczającą się w osi X belką poprzeczną. Szybkie posuwy robocze do 24m/min, dynamiczne przyspieszenia/opóźnienia oraz wysokowydajne wrzeciona, umożliwiają dynamiczną obróbkę precyzyjnych form oraz elementów wykonanych z aluminium. Systemy kompensacji temperaturowej obrabiarki oraz liniały pomiarowe zapewniają stabilną i wysoką precyzję.

   
 3. Obrabiarki z serii BM to frezarki bramowe w których oprócz przesuwu w osi X,Y,Z dodatkowy ruch w pionie realizuje poprzeczna belka (oś W), która przemieszcza się po pionowych słupach bramy. Rozwiązanie to umożliwia obróbkę bardzo wysokich elementów (maksymalna odległość pomiędzy czołem wrzeciona pionowego a powierzchnią stołu obrabiarki może wynosić nawet 2750mm) - w takim przypadku belka poprzeczna przemieszcza się w maksymalne górne położenie.

  Przy obróbce niskich elementów belka poprzeczna przemieszcza się w maksymalne dolne położenie, co pozwala pracować na krótkim wysięgu suwaka. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną sztywność a w połączeniu z wymiennymi głowicami kątowymi, czyni obrabiarkę BM najbardziej uniwersalnym bramowym centrum frezarskim, umożliwiającym wydajna obróbkę zarówno niskich jak i wysokich elementów.

 4. Seria VF to obrabiarki z prowadnicami ślizgowymi w osi X,Y,Z. Specjalny materiał Turcite zmniejsza współczynnik tarcia i gwarantuje większą płynności ruchu. Bardzo szerokie prowadnice w osi X,Y,Z połączone z dużą masą obrabiarki, gwarantują najwyższą sztywność. Trzy prowadnice osi Y na pochylonej powierzchni belki poprzecznej, stanowią solidną podstawę dla wrzeciennika i zwiększają sztywność obrabiarki.

  System stabilizacji temperaturowej niektórych elementów obrabiarki, minimalizuje możliwość rozszerzalności temperaturowej tych elementów a tym samym gwarantuje zmniejszenie wpływu temperatury na dokładność obrabiarki. Dodatkowe głowice kątowe znacznie zwiększają uniwersalność. Obrabiarki z serii VF znajdują zastosowanie przy obróbce elementów wielkogabarytowych w najtrudniejszych warunkach pracy(przy największych oporach skrawania).

 5. Seria VB to obrabiarki z prowadnicami ślizgowymi w osi X,Y,Z. Specjalny materiał Turcite zmniejsza współczynnik tarcia i gwarantuje większą płynności ruchu. Główne elementy konstrukcyjne obrabiarki wykonane jako odlewy żeliwne, gwarantują tłumienie drgań w najwyższym stopniu.

  System stabilizacji temperaturowej niektórych elementów obrabiarki, minimalizuje możliwość rozszerzalności temperaturowej tych elementów a tym samym gwarantuje zmniejszenie wpływu temperatury na dokładność obrabiarki. Obrabiarki VB znajdują zastosowanie przy obróbce "ciężkiej" średnio i wielkogabarytowych elementów.

 6. Seria SE to obrabiarki z prowadnicami tocznymi w osi X,Y,Z. Szybkie posuwy robocze do 20m/min oraz dynamiczne przyspieszenia/opóźnienia, gwarantują wydajną obróbkę z najwyższą precyzją. Obrabiarki te znajdują zastosowanie przy obróbce form, tłoczników itp. elementów ze stali, aluminium, żeliwa.

 7. Seria SF to obrabiarki z prowadnicami tocznymi w osi X,Y oraz ślizgowymi lub tocznymi w osi Z. Sztywna konstrukcja bazująca na odlewach żeliwnych głównych elementów obrabiarki, optymalna konstrukcja dla realizacji ruchu wrzeciennika w osi poprzecznej, gwarantują stabilną obróbkę bez wibracji nawet przy dużych obciążeniach.

  Możliwość zastosowania dodatkowych wymiennych głowic kątowych, czyni obrabiarkę uniwersalnym narzędziem do obróbki średnio i wielkogabarytowych elementów typu formy, tłoczniki, blachy, konstrukcje spawane, elementy maszyn itp.

 8. Seria NF to obrabiarki umożliwiające wielostronną obróbkę elementów wielkogabarytowych typu konstrukcje spawane, odlewy, części maszyn itp. Zastosowanie dodatkowych głowic skrętnych automatycznie, znacząco zwiększa uniwersalność obrabiarki i skraca czas obróbki. Dostępne są dodatkowe magazyny wielopozycyjne na wymienne głowice, umieszczone poza przestrzenią roboczą obrabiarki.

  Cztery szerokie prowadnice w osi pionowej Z renomowanego dostawcy, umieszczone w dwóch kierunkach, zapewniają optymalne przenoszenie sił powstających podczas skrawania oraz wysoką sztywność obrabiarki nawet przy wysuwie suwaka 1400mm, dzięki czemu możliwa jest wydajna obróbka skrawaniem nawet na dużych wysięgach. Wrzeciona o wysokiej mocy i momencie, gwarantują możliwość wysokowydajnej obróbki.

 9. Obrabiarki z serii HF charakteryzują się największym zakresem ruchu poprzecznego w osi Y, szerokością stołu oraz szerokością bramy, dzięki czemu znajdują zastosowanie przy obróbce wielostronnej największych gabarytowo i najcięższych elementów typu odlewy, konstrukcje spawane, elementy maszyn itp.

 10. Stół poruszający się wzdłużnie (oś X), podparty na całej długości przesuwu, prowadzony za pomocą dwóch prowadnic tocznych, umożliwia obróbkę ciężkich detali również podczas nierównomiernego obciążenia stołu. Wrzeciennik prowadzony jest po poprzecznej belce bramy (oś Y) za pomocą trzech prowadnic tocznych.


  Prowadnice umieszczone są w dwóch kierunkach - dwie z boku belki poprzecznej i jedna u góry co maksymalnie zwiększa rozstaw pomiędzy prowadnicami a ponad to górna prowadnica stanowi podporę. Rozwiązanie to bardzo korzystnie wpływa na sztywność obrabiarki. 


  Przesuw pionowy(oś Z) realizowany jest za pomocą dwóch prowadnic ślizgowych, umieszczonych symetrycznie po obu stronach wrzeciennika. Dla  odciążenia silnika  przesuwu w osi pionowej zastosowano dwa hydrauliczne cylindry połączone z akumulatorem wypełnionym sprężonym azotem.


  „Połączenie” prowadnic tocznych ze ślizgowymi zapewnia obrabiarce dużą dokładność i równomierność ruchu przy jednoczesnym zachowaniu dużej sztywności.

 11. Do realizacji przesuwu stołu po łożu w osi X, stosowane są trzy prowadnice toczne. Prowadnica znajdująca się blisko śruby kulowej wpływa korzystnie na prostolinijność ruchu stołu, a tym samym na dokładność obrabiarki. Stół podparty jest na całej długości przesuwu, co umożliwia duże dopuszczalne obciążenie maksymalne.

  Wrzeciennik prowadzony jest po poprzecznej belce bramy(oś Y) za pomocą dwóch prowadnic tocznych.

  Przesuw pionowy(oś Z) realizowany jest za pomocą czterech prowadnic tocznych (po jednej prowadnicy tocznej na bocznych powierzchniach suwaka oraz dwie prowadnice toczne na tylnej powierzchni suwaka). Rozwiązanie to zapewnia bardzo wysoką sztywność obrabiarki.

  Dla odciążenia silnika do realizacji przesuwu w osi pionowej, zastosowano dwa hydrauliczne cylindry połączone z akumulatorem wypełnionym sprężonym azotem.

Frezarki bramowe

Frezarki bramowe VISION WIDE to obrabiarki ciężkie o konstrukcji portalowej z pionowym wrzeciennikiem. Są one przeznaczone do wydajnej oraz dokładnej obróbki skrawaniem przedmiotów wielkogabarytowych.

Frezarki bramowe Vision Wide – co je wyróżnia?

Typowe aplikacje dla frezarek bramowych VISION WIDE to detale o dużych gabarytach i masie, wymagające obróbki wielostronnej – np. formy wtryskowe, formy ciśnieniowe, matryce, tłoczniki, korpusy, części maszyn, ramy itp.

Wszystkie typoszeregi maszyn wyróżniają się zwartą i mocną konstrukcją, prostą i logiczną budową, stałą i sztywną bramą zespoloną z łożem poprzecznym. Obrabiarki VISION WIDE zapewniają użytkownikom duże możliwości produkcyjne i niskie koszty wytwarzania.

Frezarki bramowe w ofercie Abplanlap

Frezarki bramowe są dostępne w ofercie firmy ABPLANLAP w wersji 3-osiowej (pionowe wrzeciono), z dodatkowymi  głowicami skrętnymi automatycznie (indeksowanymi) oraz 5-osiowej (z głowicą skrętną w dwóch osiach  w sposób ciągły). 

Seria SF. Seria SF to obrabiarki z prowadnicami tocznymi w osi X, Y oraz ślizgowymi w osi Z. Sztywna konstrukcja bazująca na odlewach żeliwnych głównych elementów obrabiarki, a także optymalna konstrukcja dla realizacji ruchu wrzeciennika w osi poprzecznej gwarantują stabilną obróbkę bez wibracji, nawet przy dużych obciążeniach.

Seria SE. Seria SE to frezarki bramowe wyróżniające się szybkimi posuwami roboczymi do 20m/min oraz dynamicznym przyspieszeniem. Gwarantują wydajną obróbkę z najwyższą precyzją i znajdują zastosowanie przy obróbce form, tłoczników i innych elementów ze stali, aluminium czy żeliwa.

Seria NF i HF. Obrabiarki z serii NF i HF charakteryzują się największym zakresem ruchu poprzecznego w osi Y, a także szerokością stołu oraz szerokością bramy, dzięki czemu znajdują zastosowanie przy obróbce wielostronnej największych gabarytowo i najcięższych elementów typu odlewy, konstrukcje spawane, elementy maszyn itp.

Seria BM. Obrabiarki z serii BM to frezarki bramowe, w których oprócz przesuwu w osi X, Y, Z dodatkowy ruch w pionie realizuje poprzeczna belka (oś W), która przemieszcza się po pionowych słupach bramy. Rozwiązanie to umożliwia obróbkę bardzo wysokich elementów.

Seria FA. Obrabiarki z serii FA to 5-osiowe bramowe centra frezarskie z trzema osiami liniowymi (oś X, Y, Z) oraz dwiema osiami obrotowymi realizowanymi przez głowicę skrętną w dwóch osiach (obrót każdej osi jest symultaniczny, czyli ciągły). Głowica z wrzecionem renomowanego niemieckiego producenta zapewnia niezawodność oraz wysoką precyzję.

Dlaczego zakupy u nas ?

Oto dlaczego: